VAN DE VOORZITTER: JAARTHEMA

PIM DIJKSTRA
Voorzitter 2018-2019

...................................................................

Rotary Eindhoven-Veldhoven werkt vanuit een thema en een doelgroep. Onze visie is dat onze bijdrage om invulling te geven aan de Rotary-gedachte het meest effectief is als we mensen met een steuntje in de rug fundamenteel proberen te versterken, zodat ze op eigen kracht in staat zijn regie te hebben over hun eigen leven. Onze focus ligt op het activeren van ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Daarbij baseren we ons op het gedachtengoed van William B. Yeats:  “Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur”.

Onze keuze voor goede doelen die wij steunen is dan ook gebaseerd op het thema:

- Samen voor een inclusieve Samenleving -

Beste lezer,

 

Het komende jaar mag ik als voorzitter, uiteraard samen met het bestuur, onze leden en andere belanghebbenden, invulling geven aan de vernieuwing van onze Rotaryclub.  De doelstelling en de filosofie van Rotary vraagt van leden om betekenis te geven aan onze activiteiten voor de lokale gemeenschap. “Be the inspiration” is het jaarthema van Rotary International waar ook wij ons graag bij aan willen sluiten.

 

Ik ben van mening dat we ons duidelijker mogen manifesteren in de samenleving. We willen graag onze professionele kennis en kracht bundelen en anderen inspireren om bij te dragen aan een positieve en duurzame verandering in de samenleving. Het actief ondersteunen van kwetsbare ouderen, kansarme jongeren, vluchtelingen en vrijwilligersorganisaties, is daarbij onze belangrijkste prioriteit. We willen moderniseren en met de nieuwe tijdgeest meegaan en niet krampachtig blijven vasthouden aan allerlei plichtplegingen en rituelen die jongere generaties niet meer aanspreken of herkennen. We willen daarom meer naar buiten treden en de verbinding zoeken met andere sociale en maatschappelijke servicenetwerken met een vergelijkbare doelstelling.  

 

Als centraal thema voor het komende bestuursjaar wil ik graag aandacht vragen voor het werven van nieuwe leden; potentiele leden die misschien nu geen affiniteit hebben met Rotary, maar wel bereid zijn om concreet de handen uit de mouwen te steken voor een van onze goede doelen. We mogen daarbij best wat meer het maatschappelijk debat opzoeken en kenbaar maken waar wij precies voor staan. We zullen aantrekkelijker moeten zijn in woord en gebaar om de aansluiting te vinden bij de jongere generaties.

 

Het echt betekenis geven aan de Rotary-gedachte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij integriteit, kwaliteit en het beschikbaar stellen van onze kennis en relatienetwerken, belangrijker zijn dan het aantal geregistreerde leden. Er zijn veel Rotaryclubs die te maken hebben met een vergrijzing van het ledenbestand en actief op zoek zijn naar een nieuwe identiteit die beter aansluit bij de jongere generatie. En er zijn volgens mij genoeg “young professionals” te vinden die iets willen doen in het kader van fundraising en sponsoring als we bereid zijn om overbodige procedures en rituelen overboord te gooien.

 

Als we effectiever gebruik maken van onze kennis, communicatie en social media, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ook onze Rotaryclub een “Next Level” gaat bereiken. Om die reden wordt de commissie Public Relations en Communicatie versterkt met twee clubleden die nog volop actief zijn in het bedrijfsleven en in het onderwijsveld.   

 

Het motto voor het komende bestuursjaar is “Samen voor een inclusieve Samenleving”. Laten we de uitdaging aangaan, elkaar inspireren en onze blik naar buiten richten!

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim Dijkstra

Voorzitter