ACTIVITEITEN

END POLIO NOW!

Het Global Polio Eradication Initiative, het organisatiecomité waarin Rotary een leidende rol speelt, vraagt van ons twee dingen:

Financiële ondersteuning (met de verdrievoudiging van de Bill Gates Foundation erg aantrekkelijk

Zo breed als mogelijk aandacht vragen voor het unieke verhaal van de strijd tegen polio.

Hier wordt echt geschiedenis geschreven!

Beide aspecten komen voorbeeldig samen in het End Polio Now tulpen project. Het is een bijzondere, laagdrempelige fundraising mogelijkheid waarmee u het gesprek over polio op gang kunt brengen.

 

In 2015 hebben we wereldwijd, in de periode tot en met september, minder poliogevallen gezien dan ooit.

In augustus was het Afrikaanse continent gedurende 1 jaar vrij van polio, een mijlpaal van belang!

Op 20 september 2015 werd de wereld officieel vrij verklaard van Wild Polio Virus type 2 (WPV), één van de drietypes WPV die een polio uitbraak kunnen veroorzaken.

In Pakistan werden vanaf medio september (het laagseizoen voor de verspreiding van het wilde virus) meer dan 35 miljoen kinderen tegen polio gevaccineerd.

Allemaal berichten die ons hoopvol en optimistisch stemmen, dat we binnenkort deze verschrikkelijke ziekte, die vooral jonge kinderen treft, ook echt uitgeroeid zullen hebben.


JobRotary, actief voor 40 plussers op de arbeidsmarkt

De Stichting JobRotary (www.jobrotary.nl) is in 1999 opgericht en omvat momenteel 70 aangesloten Rotary clubs binnen Nederland. De activiteiten zijn tot op dit moment ondergebracht in elf regio’s, verspreid over Nederland. Het aantal regio’s breidt zich nog steeds verder uit.

De doelstellingen van JobRotary zijn:

• het ondersteunen van werkloze 40 plussers bij het vinden van een nieuwe baan

• het realiseren van een broodnodige omslag in het landelijk denken over het onderwerp “ouderen en werk”.

Die omslag in het denken is bijzonder noodzakelijk. Vanaf midden jaren zeventig ligt de nadruk bij werkgelegenheidsvraagstukken bij de (destijds grote) groep jongeren. Inmiddels is de situatie drastisch gewijzigd, doch het denken (nog) niet.

Van de beroepsbevolking in ons land (7,6 miljoen mensen), wordt iets meer dan de helft gevormd door de groep van 40 jaren en ouder. Dezelfde verdeling geldt voor de groep werklozen (690.000) die bij het CWI is ingeschreven. Iets meer dan de helft is ouder dan 40 jaar.

Uit CWI onderzoek blijkt echter dat van iedere 100 vacatures slechts 16 worden ingevuld door 40 plussers(CWI 2003). En dat terwijl de bevolking vergrijst en er dus in de toekomst steeds vaker een beroep zal moeten worden gedaan op diezelfde groep 40 plussers.

Er is relatief weinig aandacht voor onze doelgroep, waar in de naaste toekomst in toenemende mate een beroep op zal worden gedaan.Dit geldt volgens de Raad voor Werk en Inkomen vooral vanaf 2008; het jaar waarin de grote groep “baby-boomers” de arbeidsmarkt verlaat.

JobRotary wil met haar ca 400 aangesloten Rotarians (mentoren) graag de nadruk leggen op de positieve kwaliteiten van de 40 plusser: ervaring, loyaliteit, kennis van het bedrijf /instelling en stabiliteit. Zij doet dat door het geven van voorlichting, advies en informatie binnen Rotary in Nederland. Daarnaast door haar succes als organisatie: via dit initiatief werden reeds vele mensen weer aan werk geholpen. Een procentueel veelvoud van hetgeen gebruikelijk is in de markt voor reïntegratie!

 

De boodschap van JobRotary is:

• De Nederlandse samenleving zal in toenemende mate een beroep moeten doen op de oudere werknemer.

• Die oudere werknemer, en zeker de werklozen onder hen, zijn niet gebaat bij de stigmatisering die vanaf de jaren zeventig op hen rust.

• De oudere werknemer beschikt over de broodnodige bagage om maatschappelijk veel bij te kunnen dragen.

• Individuele Rotary clubs kunnen, al dan niet in regio verband, een bijdrage leveren aan het optimaal inzetten van het menselijk kapitaal van de oudere werknemer.

De Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk hebben er veel baat bij als deze belangrijke groep binnen de beroepsbevolking wordt begeleid en verder ontwikkeld.

Voor meer informatie of het organiseren van een voordracht binnen uw club, kunt u contact opnemen met het landelijk secretariaat van JobRotary tel.:0341-550479 of via de website www.jobrotary.nl


RYLA

De RYLA (Rotary Youth Leaderschip Award) is een succesvol jongerenprogramma waarbij de deelnemers een weekend samen actief aan de slag gaan om hun leiderschaps kwaliteiten te ontwikkelen.

De RYLA te Weert vindt plaats van 13 t/m 15 november a.s. en wordt georganiseerd door leden van de Rotary Clubs Leudal en Weert Land van Horne. Zie factsheet en inschrijfformulier.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via een Rotary Club die de bijdrage (€ 275,-) betaalt. De deelnemer wordt na afloop van het weekend uitgenodigd bij de Rotary Club om zijn/haar ervaringen te komen vertellen. Deelnemers die geen Rotary Club kennen in hun omgeving wordt verzocht zich toch aan te melden. De organiserende clubs gaan dan op zoek naar een geschikte sponsorclub.

De coördinatie van de RYLA in het district 1550 is in handen van Guido Rijninks die de clubs ondersteunt bij de organisatie. Elke jaar nemen twee of meerdere clubs het initiatief om de RYLA te organiseren. Zij stellen het programma samen en nodigen de deelnemers uit. Wilt u ook een RYLA organiseren? Het is een leerzame en inspirerend project waarbij de uitvoering niet alleen de deelnemers veel voldoening geeft.

Bijlage:

Factsheet Expetition Whereto RYLA 2015 te Weert


HANDICAMP

In 2001 werd voor de eerste keer door de jeugdcommissie van Rotary District 1550 in nauwe samenwerking met “Wigwam Vakanties Nederland” een handicamp-survival-week voor jongeren met een lichamelijke handicap georganiseerd. Het weekprogramma zal ook dit jaar in grote lijnen overeenkomen met de succesformule van de afgelopen jaren.
Jongens en meisjes, in de leeftijd tussen 14 en 19 jaar en afkomstig uit alle regio’s binnen ons Rotarydistrict, trekken 5 dagen samen met elkaar op en nemen deel aan een zeer gevarieerd en uitdagend activiteiten programma met ondermeer touwparcours, bossurvival, duiken, paardrijden en bij goed weer zweefvliegen. Tevens behoren een stads-/bioscoopbezoek, het kampvuur tot de vaste activiteiten. Op de slotdag wordt het Handicamp ‘s avonds afgesloten met een b.b.q. voor deelnemers, begeleiders, ouders en Rotaryafgevaardigden. Er wordt overnacht in voor de deelnemers aangepaste huisjes van Wigwam Vakanties Nederland op de terreinen van Adelante (v.h. Franciscusoord).
Tijdens deze week worden de deelnemers begeleid door jonge, enthousiaste studenten i.s.m. gecertificeerde instructeurs en begeleiders.
Iedere Rotaryclub uit D1550 kan deelnemers aanmelden, waarbij de voorkeur wordt uitgesproken dat zij het liefst afkomstig zijn uit hun eigen Rotaryregio.
Aanmelding van een kandidaat deelnemer door een Rotaryclub houdt tevens sponsering in. Sponsoring = men regelt het vervoer naar en van het Handicamp + neemt de kosten die aan de deelname verbonden zijn voor zijn/haar rekening. Indien Rotaryclubs behoefte hebben aan assistentie bij het zoeken en/of beoordelen van een door hen te sponsoren kandidaat adviseren wij hen hierover contact op te nemen met een van onderstaande ambulante begeleiders. Zij hebben ook dit jaar weer aangeboden mee te helpen bij het vinden/ selecteren van een geschikte kandidaat.
De District Jeugdcommissie hoopt ook dit jaar op medewerking en samenwerking met veel Rotaryclubs uit District 1550.
Coördinatoren/ambulante begeleiders van mytylscholen die behulpzaam kunnen/willen zijn bij het vinden van een geschikte kandida(a)t(e) uit uw eigen Rotaryregio:
 • Eindhoven e.o. Ruud Doorakkers, 06 47049915, Mytylschool Eindhoven; r.doorakkers@ssoe.nl