KLU CONCERT 27 oktober 2018 T.B.V. BELEVINGSTUIN

ITEM1
ITEM1 ITEM1

 

 

De Belevingstuin voor dementerenden

 

 

Begin 2017 is aan de tafel van  Wethouder Marienne van Dongen het plan opgevat om een langgekoesterde wens voor een belevingstuin voor dementerenden in Veldhoven op te gaan pakken.

Rotaryclub Eindhoven – Veldhoven, samen met de bijenvereniging Ambrosius en de ouderenzorg stichting SWOVE hebben in overleg  met de gemeente Veldhoven afgesproken hieraan gestalte te willen geven.

De gemeente heeft gratis een perceel grond van ca. 1200 m2 naast het terrein van de bijenvereniging Ambrosius ter beschikking gesteld en de Rotaryclub heeft voor het KLU concert november 2017 de belevingstuin als goede doel opgegeven.

 

De huidige situatie.

 

 1. Dhr. Marcel van Dijk van Oogenlust heeft gratis de tuin richtinggevend door de SWOVE ontworpen en ingetekend. De belevingstuin is nu concreet vastgelegd.
 2. Duidelijk is nu geworden dat de realisatie van deze belevingstuin zeker € 75.000,= gaat kosten.
 3. Aan sponsorbedragen is via de Rotary, Veldhoven Verbindt, de gemeente en de Rabobank inmiddels e.e.a. binnengekomen.  Met het KLU concert van 27 oktober dit jaar erbij zal dit ca. € 35.000,= bedragen.
 4. Een groot deel van dit bedrag is echter nodig voor flankerende zaken en kan niet direct worden gebruikt voor de aanleg van de tuin. Daarnaast dient ook gereserveerd te worden voor onderhoud.
 5. Inmiddels is er een aanvang genomen met de aanleg van de tuin. Zie hiervoor de foto’s.

 

We hebben npg lang niet het bedrag bijelkaar om de tuin voor 100% compleet aan te leggen. Via sponsoring zullen we een langere tijd nodig hebben om deze tuin, die zo nodig is voor het groeiend aantal ouderen met dementieproblemen in Veldhoven, te kunnen realiseren.

 

We willen versnellen.

 

Om op korte termijn al verder te kunnen gaan met de aanleg van deze tuin willen we e.e.a. versnellen.

 

 1. De 1200 m2 tuin is opgedeeld in 120 percelen van gemiddeld 10 m2.
 2. Op grond van het ontwerp van Marcel van Dijk kost een dergelijk perceel om te realiseren tussen de € 250,= en € 750,=.
 3. We roepen Veldhovenaren en het bedrijfsleven van Veldhoven op om een of meerdere percelen te “adopteren” (te sponsoren). We zijn nu bezig deze actie verder gestalte te geven.
 4. Op deze wijze hopen we binnen een paar maanden zover te zijn dat we verder kunnen gaan met de aanleg van de tuin.

 

Voor wat hoort wat.

 

 1. Iedereen die een perceel “adopteert” krijgt natuurlijk de onsterfelijke dankbaarheid van de toekomstige gebruikers. Je levert een bijdrage aan de samenleving van Veldhoven in het algemeen en het welzijn van dementerenden in het bijzonder.
 2. Er wordt een documentatiemap gemaakt van de tuin waarin deze sponsoren allemaal per perceel vermeld worden.
 3. Ook zal er aan de ingang van de tuin een soort plaquette komen waar alle namen vermeld worden.
 4. Omdat ook dit jaar het KLU concert weer in het teken staat van deze belevingstuin heeft de commandant van de Vliegbasis Eindhoven aangeboden een tour over de basis te willen geven voor iedereen die een perceel heeft geadopteerd. Deze tour zal o.a. bestaan uit een rondleiding over de basis, het van binnen bezichtigen  van de (transport) vliegtuigen, een bezoek aan de Verkeerstoren, gesprekken met veteranen uit Mali en Afghanistan etc. etc.

 

Er wordt momenteel door de vereniging Ambrosius gewerkt aan een website, waar bovenstaande nog verder wordt verduidelijkt en waarin de percelen zijn aangegeven, die nog ter “adoptie” beschikbaar zijn en tegen welke prijs.

 

Zolang de website nog niet in de lucht is kunnen geïnteresseerden zich melden voor een perceel bij Leo Hendriks, voorzitter van de bijenvereniging Ambrosius, bijenberkt@gmail.com of Jan Kuipers, jaku@onsmail.nl