VAN DE VOORZITTER: JAARTHEMA

ERIK VANNISSELROY
Voorzitter 2020-2021

...................................................................

Rotary Eindhoven-Veldhoven werkt vanuit een thema en een doelgroep. Onze visie is dat onze bijdrage om invulling te geven aan de Rotary-gedachte het meest effectief is als we mensen met een steuntje in de rug fundamenteel proberen te versterken, zodat ze op eigen kracht in staat zijn regie te hebben over hun eigen leven. Onze focus ligt op het activeren van ontwikkeling in de meest brede zin van het woord. Daarbij baseren we ons op het gedachtengoed van William B. Yeats:  “Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur”.

Onze keuze voor goede doelen die wij steunen is dan ook gebaseerd op het thema:

- Samen voor een inclusieve Samenleving -

Beste lezer,

 

Het komende jaar mag ik als voorzitter, uiteraard samen met het bestuur, onze leden en andere belanghebbenden, invulling geven aan de vernieuwing van onze Rotaryclub.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Erik Vannisselroy

Voorzitter